Genel satış şart ve koşulları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

* Teklifler
Satıcı mallarında modifikasyonlar yapma hakkını saklı tutar. Bu nedenle işburada belirtilmesi gerekir ki, malların teknik belgelerinde yer alan boyut ve ağırlık bilgileri örnek olarak verilmiş olup Satıcı tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir.

Satıcı’nın tekliflerinin ekinde yer alan çizim ve belgeler, münhasıran Alıcı’nın kullanımına yönelik olup, Satıcı tarafından verilen yazılı bir izin olmadan kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara ifşa edilemezler.

* Mal teslimatı
Mal, taşıyıcıya yüklendiği an itibariyle Alıcı’ya teslim edilmiş olarak addedilecek ve ilgili tüm nakliye riskleri münhasıran Alıcı’ya ait olmak üzere taşınacaktır.